Global site

Dvärgbrytare SN201

Spara upp till 50 % utrymme i installationen med ABB:s dvärgbrytare

Dvärgbrytaren SN201 är kompakt, vilket gör att den passar när man vill spara utrymme i installationen. Serie 1P+N i 1 modul med två olika versioner med N till höger eller till vänster enligt de olika installationsvanorna. Brytkapacitet från 3 kA till 10 kA för att täcka tillämpningar från bostäder till industri. Kombination möjlig med system Pro M-tillbehör efter installation av en dedikerad adapter (SN201-IH) som fungerar som hjälpkontakt.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Kompakt lösning

Sparar 50 % utrymme i installationen.

Enkel att installera

Flexibel tillförsel, anslutning och kombination och enkel montering och demontering. Skruvlös version tillgänglig för en snabb plugin-installation (endast för N på vänsterversion).

Mångsidig

Brett sortiment med olika versioner och olika kvalitetsgodkännanden för att täcka många olika tillämpningar.

Funktioner

  • Olika versioner med neutral till vänster och till höger
  • Tillförsel med samlingsskenor eller kablar möjlig, antingen uppifrån eller nedifrån
  • Klämmor med hög prestanda för att underlätta montering och demontering, vilket garanterar enkel borttagning från en uppsättning enheter som matas med samlingsskenor
  • Dedikerat utrymme för etiketter för att tydligt identifiera de skyddade ledningarna
  • Tydlig kontaktstatusindikering med I-ON/ 0-OFF-indikering i grönt/rött på vippomkopplaren
  • Enkel att kombinera med system Pro M-tillbehör efter installation av en dedikerad (SN201-IH) som fungerar som hjälpkontakt.

Produkter och dokumentation