Global site

Tillbehör för dvärgbrytare och jordfelsbrytare

Stort sortiment för att täcka olika tillämpningar

System pro M compact© är det mest kompletta sortimentet av dvärgbrytare och jordfelsbrytare på marknaden. Systemet tillhandahåller alla nödvändiga tillbehör för att slutföra din installation.

Tillbehörssortimentet är brett och består av samlingsskenor, hjälp- och signalkontakter, shuntutlösare, utlösningar vid underspänning, motordrivenheter och automatiska återstängningsenheter. Olika tillval och monteringsscheman för enheterna är möjliga.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Brett utbud av tillbehör

För att möta alla behov (koppling, signalering, styrning, anslutning).

Prestanda

Öka installationens säkerhet och komfortprestanda.

Enkla att installera

Enkel Plug and play-anslutning av produkterna.

Global tillgänglighet

Både samlingsskenor och DIN-skentillbehör tillgängliga för IEC- och UL-tillämpningar.

Funktioner

  • Utöka funktionerna hos olika produkter inom System pro M compact©
  • Hjälp- och signalkontakter säkerställer bättre övervakning av installationen
  • Shuntutlösare, utlösningar vid över- och underspänning säkerställer kontroll över den lillhörande brytaren
  • Motorstyrenheter möjliggör fjärrstyrning av brytare
  • Automatiska återstängningsenheter garanterar konstant skydd av RCCB vid oavsiktlig utlösning

Översikt tillbehör

Hjälp-/signalkontakter
Samlingsskenor och tillbehör (IEC-sortiment)
Samlingsskenor och tillbehör (UL-sortiment)
Mekaniska tillbehör
Motorstyrenheter
Shuntutlösningar
Kopplingsplintar och installationsmaterial
Utlösningar vid under- och överspänning

Produkter och dokumentation