EQmatic

Energy Analyzer

EQmatic Energy Analyzer är en kompakt lösning för att övervaka, logga, visualisera och analysera data om energi och förbrukning från mätare för t.ex. el, gas, vatten och värme via KNX, M-Bus eller Modbus RTU. Ett webbaserat gränssnitt konfigureras individuellt enligt dina önskemål och gör det möjligt att identifiera energitjuvar och optimera energikostnaderna på ett hållbart sätt.


Viktiga fördelar:

  • Kostnadsreducering och ökade energibesparingar
  • Stöd vid implementering av energistyrningssystem, t.ex. ISO 50001
  • Snabb och enkel installation och driftsättning, ingen ytterligare programvara behövs
  • Tillverkaroberoende mätarintegration (el, gas, vatten eller värme) via anpassad mätarkonfiguration

Viktiga funktioner:

  • Automatisk detektion av ABB:s EQ-mätare (A- och B-serierna) och M2M panelinstrument (QA/S 3.xx.1, M-Bus, and QA/S 4.xx.1, Modbus)
  • Laststyrning, larmfunktion och övervakning av miljöparametrar (QA / S 1.16.1, KNX)
  • Lokal datalagring och alternativ för datadelning 
  • Integrering i ABB Ability™ Energy and Asset Manager
  • Grafisk dataanalys och -export via användargränssnittet

Användargränssnitt: Individuellt konfigurerbart

Idrifttagning och drift utförs via det webbaserade grafiska användargränssnittet För en detaljerad övervakning erbjuder enheterna flera analysfunktioner såsom historiska dataanalyser, funktioner för prestandamått, kostnadsanalyser uppdelat per konsument, momentana värden osv. Den konfigurerbara kontrollpanelen erbjuder en snabb översikt av de flesta relevanta mätdata och analysdiagram enligt behov. Olika exportfunktioner (e-post, FTP) för vidare behandling av data och anslutningsalternativ (Modbus/TCP, RestAPI) för integration med överliggande system (t.ex. SCADA, BMS osv.) finns tillgängliga.

Vårt erbjudande

Aktuellt

Mer information

Select region / language