Strömmätningssystem

En ny nivå av effektivitet och tillgänglighet

I och med ökad digitalisering och Internet of Things (IoT) har analysen av data från hela elnätet förenklats, vilket gör det möjligt att optimera användningen av energi och den installerade basen. Från övervakning av energiförbrukning till kontroll av processer och kostnader, uppkopplade lösningar kan förbättra energieffektiviteten samtidigt som kostnader reduceras.  

ABB:s erbjudande av lösningar för skalbar energi och styrning av resurser, inklusive CMS-700, tar den digitala transformeeringen in i offentliga, kommersiella och industriella lösningar.

Strömmätningssystemet (CMS) är en unik ultrakompakt, högpresterande, flerkanalig mätsystemfamilj för mätning av enskilda utgående grupper. Systemet består av en styrenhet och sensorer med olika mätområden och monteringsalternativ. CMS-serien är speciellt framtagen för att motsvara kraven på övervakning och energieffektivitetsanalys i fastigheter och kritiska kraftapplikationer.

Styrenheten CMS-700 är ett tillskott till produktportföljen av centrala enheter för energi- och effektövervakning, Tack vare den inbyggda webbservern ger CMS-700 enkel åtkomst för datainsamling, analys och exportering som optimerar energieffektivitetsanalys av förbrukningen. Systemets nätadministrationsfunktioner garanterar alltid avbrottsfri kraft och service till kunderna. Alla CMS centralenheter är åtkomliga på distans via olika kommunikationsprotokoll och gränssnitt.

CMS sensorer mäter alla slags strömmar – likström, växelström eller blandström – inom ett bredd strömintervall upp till 160 A. Den nya generationen sensorer med öppen kärna, som representerar en innovativ och högkvalitativ lösning, kan användas för att uppgradera befintliga installationer och garanterar maximal flexibilitet och optimering av underhållet.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

CMS-komponenter

Produkter och dokument

Relaterade erbjudanden

Select region / language