Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Frånskiljare för solscellsapplikationer S800PV-M-H

S800PV-M-H finns bara som 2-polig och ger isolationsskydd upp till 100 A och 1000 VDC med Icw=1,5 kA i enlighet med IEC 60947-3.

Frånskiljaren är visserligen liten, men en jätte när det gäller prestanda. Med märkströmmar upp till 100 A täcker den en mängd olika applikationer. Samtidigt är den kompakta S802PV-M-H bara 54 mm bred. Den tar därför upp minimalt med plats.

Viktiga fördelar    

  • 50 % mindre effektförlust jämfört med fyrpolsutförande
  • Ingen effektreducering upp till en omgivningstemperatur på 60°C
  • Mycket kompakt tack vare 54 mm bredd
  • Användningskategori DC-21A: Omkoppling av resistiv last, inklusive minimal överlast, omkoppling 1500 gånger under last

Viktiga egenskaper  

  • Mindre effektförlust tack vare det nya måttet
  • Mindre platsbehov i kombinationslådan
  • Inga polkopplingar behövs
  • Lägre investeringskostnader