Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Motordon S800-RSU

MCB S800PV-S och lastfrånskiljaren S800PV-M kan fjärrstyras med S800-RSU-enheten.

S800-RSU förenklar styrningen av kommersiella solcellssystem. Fjärromkopplarenheterna drivs av en schweizisk borstlös likströmsmotor med hög precision och ger snabbast möjliga omkoppling med lägsta möjliga elförbrukning. Ledningsdragning och användning går enkelt: RSU kan skötas med MDRC-standardtryckknappar eller via PLC:er.

Viktiga fördelar    

  • S800-RSU gör det möjligt att fjärrstyra solcellssträngar
  • Kompatibel med ABB:s pro M compact 9 mm tryckknappar och indikatorlampor
  • Kompatibel med ABB:s PLC:er

Viktiga egenskaper  

  • Användarsäker tack vare igenkänning av handomkoppling
  • Låg elförbrukning
  • Låg viloström
  • Ger säkerhetsinformation om din anläggning