Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Strängsskydd för solscellsapplikationer S800PV-S

S800PV-S ger strängskydd upp till 125 A och 1200 VDC med Icu=5 kA i enlighet med IEC 60947-2.

Den högeffektiva MCB S800PV-S är specialutvecklad för att användas i solcellssystem och ger tillförlitligt skydd av solcellsmoduler och ledningar mot backströmmar från defekta strängar och regenerativ återmatning av växelström på grund av defekta växelriktare. Vid utvecklingen av S800PV-S har hänsyn tagits till de höga kraven på solcellssystem.

Viktiga fördelar

  • Selektiv strängavstängning även under last
  • Fjärravstängning möjlig med hjälp av arbetsström och lågspänningsutlösare
  • Höga omgivningstemperaturer
  • Omfattande utbud av tillbehör

Viktiga egenskaper

  • Säker frånkoppling av alla poler
  • Oberoende av polaritet
  • Snabb fjärrstyrd drift med fjärrkopplingsenheten S800-RSU

Produkter och dokumentation