Manöver och signal

Spara utrymme och energi

Våra sortiment av produkter för manöver och signal möjliggör manuell och automatisk lokal- och fjärrstyrning av laster och ledningar i belysningsinstallationer i huvudsakligen bostadshus, kommersiella och industriella miljöer samt automationstillämpningar. Diverse funktioner som fjärrstyrning, visuell statusindikering för maskiner och enheter, separation mellan kretsar, signalering av elektriska lasters driftstatus och ljudsignalering täcks av våra olika sortiment.

Översikt

  • Låg elförbrukning och tyst drift
  • Energi- och utrymmesbesparande
  • Många olika signalfunktioner
  • Fjärrstyrning av laster och ledningar
  • Tillförlitlig drift

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Select region / language