Impuls- och installationsreläer

Spara utrymme och energi

E290/E297-sortimentet av impuls- och installationsreläer är särskilt utformat för att ge maximala prestanda vid ljusstyrning i bostäder samt kommersiella och industriella tillämpningar. För att undvika dyr ledningsdragning gör vårt sortiment det möjligt att reglera och omkoppla belysningen från fler än två punkter.

E290/297-sortimentet är dessutom mycket enkelt att montera: En visuell indikering av kontakternas lägen finns över handtagspositionen och med det främre handtaget kan du manövrera lokalt.

Viktiga fördelar

  • Spara utrymme och energi
  • Tillförlitlighet: Lång livslängd
  • Ljudlösa omkopplingsspolar med låg förbrukning för maximal komfort
  • Lång livslängd

Viktiga funktioner

  • Minskad installationstid: Produkterna levereras med öppna terminaler
  • Enkel lösning: anslutningsscheman som överensstämmer med siffran över terminalen och tryckningen sitter alltid på samma plats på de modulära komponenterna
  • Enkel drift: Handtaget anger kontaktens status och det går att hantera kontakterna och testa deras funktion manuellt
  • Enkel montering

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Produkter
Dokument
Loading documents
Select region / language