Tryckknappar och signallampor

Platseffektiva och mångsidiga

Användningen av tryckknappar och signallampor möjliggör omkoppling, reglering och övervakning. Den smala bredden på 9 mm sparar plats i centralerna. Därför är produkterna idealiska för att spara utrymme och tillhandahålla moderna installationsalternativ. Tryckknapparna har avskiljaregenskaper enligt DIN EN 60669-2-4.

Viktiga fördelar

 • Små strukturbredder på 9 till 18 mm
 • Stort utbud med olika märktströmsvärden, LED-färger, knappfärger och kontaktkonfigurationer
 • Underhållsfri LED-display
 • Internationella godkännanden för global användning

Viktiga funktioner

 • Strömbrytare: En- till fypoliga strömbrytare för att slå på och av enskilda förbrukare som ljusslingor, fläktar, luftkonditioneringsenheter
 • Strömbrytare med LED-indikator: Slår på och stänger av enskilda förbrukare med kontaktlägesindikering via LED
 • Omkoppling: Lämplig för maskinstyrning med två lägen eller omkopplingslägen som nivåjustering för fläktar eller öppning/stängning
 • Gruppbrytare: Möjliggör omkoppling mellan manuell/automatisk/AV-styrenhet. Lämplig för reglering av belysning och maskiner
 • Reglerbrytare: För ett urval av regleruppgifter direkt från undercentral
 • Knapp (med LED-indikator): För reglering av pulsstyrda förbrukare eller överspänningsskydd. Finns som tillval med driftstatusåterkoppling via en LED-indikator
 • Indikatorlampa: En, två eller tre indikatorer med olika LED-färger. Passar optimalt för att driftstatusindikering, lägesomkoppling och fasreglering

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language