Uttag

Koppla in dig överallt

Normuttag för anslutning av elektrisk utrustning eller elverktyg i fördelningscentraler.

ABB:s modulära uttag finns med följande alternativ:

  • Indikeringslampa för spänning
  • Integrerad säkring för selektivt skydd av laster och upprätthållen drift
  • IP30 skyddskåpa (stängd)

Viktiga fördelar

  • ABB har ett mycket brett sortiment av modulära uttag, omfattande 17 modeller och 7 nationella standarder – Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Australien och Argentina – vilket betyder att de kan användas i ca 180 olika länder.
  • Petskydd.

Viktiga funktioner

  • Väldimensionerade anslutningar med positivt skydd för säker kablering,
  • Integrerade säkringar och indikeringslampor,
  • Petskydd: säker in- och urkoppling.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language