Maximal säkerhet i byggnader för människor och materiella tillgångar

 

Ljusbågsdetektor- AFDD (Arc Fault Detection Device)

Varje år bryter över två miljoner bränder ut i Europa. Över en tredjedel av dem orsakas av fel i elinstallationen. Ofta uppstår bränderna som ett resultat av farliga ljusbågsfel.
Ljusbågsdetektorn S-ARC1 ger maximal säkerhet i alla typer av byggnader och skyddar därigenom människor och materiella tillgångar. Genom att upptäcka ljusbågsfel tidigt och koppla från den berörda kretsen erbjuder S-ARC1 tillförlitligt och fullständigt skydd i alla typer av byggnader.

Fördelar

  • Brandrisker upptäcks och förhindras på ett tillförlitligt sätt
  • Skyddsspalten mot ljusbågsfel sluts
  • De rekommenderas i olika tillämpningar enligt SS 436 40 00
  • Snabb och enkel installation med standardsamlingsskenor och tillbehör
  • Ökad säkerhet tack vare ett internt självtest som körs kontinuerligt för att kontrollera ljusbågsdetekteringskretsen och en testknapp för att verifiera att ljusbågsdetektorn fungerar korrekt
Select region / language