Global site

Överspänningsskydd SPD Klass I

Överspänningsskydd med hög urladdningskapacitet.


OVR typ 1 är konstruerad för att urladda höga strömmar utan att installationen skadas. Detta överspänningsskydd karaktäriseras av sin förmåga att motstå impulsströmmar med en 10/350 µs vågform som simulerar ett blixtnedslag. SPD:er av typ 1 placeras vid installationens ingångspunkt, vid huvuddistributionskortet för ett globalt skydd av installationen.

Viktiga fördelar

  • Impulsströmmar på 25 kA per pol (10/350 µs vågform) tillgodoser alla krav på överspänningsskydd,
  • En tidigt skapad ljusbåge av dess elektroniska tändare reducerar skyddsnivån Up till ett optimalt värde på 2,5 kV,
  • OVR T1 SPD:er innehåller en dedikerad ljusbågskammare för släckning av ljusbågen som följer på urladdningen. De kan öppna kortslutningar upp till 50 kA utan backup-skydd.

Viktiga funktioner

  • limp 15 kA och 15 kA,
  • Tre typer av följdström (If), 50, 15 och 7 kA,
  • Gnistgap och varistorteknologi.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation