Global site

Överspänningsskydd SPD Klass II

Överspänningsskydd med hög skyddsnivå.

OVR typ 2 är konstruerad för att skydda elektriska installationer och känslig utrustning mot indirekta överspänningar och säkerställa en låg skyddsnivå (Up). Den karaktäriseras av sin kapacitet för att säkert urladda strömmar med en 8/20 µs vågform.

Viktiga fördelar

  • OVR T2 SPD:er finns i speciella mångpoliga versioner för alla distributionssystem,
  • Alla versioner har en maximal skyddsnivå Up på 1,5 kV, vilket är lämpligt för skydd av alla utrustningar, även mycket känsliga sådana,
  • Säkringar eller ABB:s frånskiljare kan väljas som backup-skydd för alla versioner.

Viktiga funktioner

  • Imax 15 kA, 40 kA och 70 kA,
  • Up 1 kV, 1,4 kV och 1,5 kV,
  • Uc 275 V och 440 V.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation