Plugin-system för kraftfördelning Smissline TP 125A och Smissline TP Power Bar 250A

Tillförlitlig och flexibel energidistribution

SMISSLINE är den kompletta skyddslösningen för byggnader och maskiner där säkerhet, tillgänglighet och flexibilitet är viktiga.

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

Från planering till genomförande

Tydligt bättre och stora fördelar för slutanvändare, operatörer, teknisk servicepersonal, planerare och panelbyggare.

Vårt erbjudande

Service och verktyg

Produkter och dokumentation

Select region / language