Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kabeldon anslutningsdon

The art of connection

ABB Kabeldon anslutningsdon är designade för att säkerställa säkerhet, användarvänlighet och tillförlitlighet. Utvecklade för att möta kundbehov, enklare och effektivare installation, testade enligt SS-EN-standard.

Designade för användarvänlighet
Anslutningsdonen är designade för enklare installation och förbättrad visuell inspektion. Öppning och areaomfång har utökats, moment har harmoniserats.

Testad för tillförlitlighet
Produkterna har testats enligt SS-EN 61238-1-1 klass A. Designen inkluderar kvalitativt tryckstycke och kontaktfett för ökad tillförlitlighet.

Säkerhet som standard
De nya anslutningsdonen möjliggör än högre säkerhet tack vare ny skenanslutning, fullt IP20 skydd, produktinformation och märkning för montageinstruktion.

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokument