Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Skensystem KSFS

Kabeldon skensystem, 400 A – 2500 A

Kabeldon skensystem används med elkopplare och tillbehör i olika lågspänningsfördelningssystem, i kabelskåp, fördelningscentraler, nätstationer och ställverk - CSS.
Kabeldon skenor kan kombineras med ett brett sortiment av elkopplare och anslutningsdon. Skenorna uppfyller kapslingsklass IP2X enligt standard IEC 60529.

Fördelar

  • Fasskenorna har ett beröringssäkert kontaktspår vilket ger hög personsäkerhet oavsett var på skenan elkopplaren placeras
  • Skenorna har olika former anpassade till märkström
  • Alla skenor bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enklare

Egenskaper

  • PE- och nollskenorna finns med märkström 400 A – 1000 A
  • Fas- och nollskenor finns för nätstationer och ställverk för 1600 A och 2500 A
  • Skenorna är gjorda av strängsprutade aluminiumprofiler, isolerade med polyamidskikt

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation