CP-T-serien

Trefas spänningsaggregat

I fråga om konstruktion och funktionalitet kompletterar CP-T-serien de övriga produkterna perfekt, samtidigt som den breddar sortimentet och fyller en lucka.

Fördelar

  • Solid state-utgång för funktionsövervakning och fjärrdiagnostik.
  • För användning i 340–575 V AC eller 480–820 V DC försörjningssystem.
  • Kontinuerligt justerbar utspänning. Följaktligen kan de anpassas optimalt för applikationen, t.ex. kompensation av spänningsfall orsakat av långa ledningar.

Egenskaper

  • Nominella utgångsspänningar 24 V, 48 V DC.
  • Nominella utgångsströmmar 5 A, 10 A, 20 A, 40 A.
  • Nominella effekter 120 W, 240 V, 480 W, 960 W.
  • Typisk effektivitet: 93%.
  • Omgivningstemperaturintervall under drift-40... + 70 °C 1).
  • Fri konvektionskylning (ingen tvingande kylning med fläktar).

 

Vill du ha produktinformation eller service?

Produkter och dokumentation

Select region / language