Global site

Överspänningsskydd i OVR PV-serien

Ett unikt överspänningsskydd på marknaden! Eftersom solcellsanläggningar installeras utomhus är de utsatta för överspänningar från åskväder. Vi har en serie åskskydd som är specialkonstruerade för att klara de särskilda förhållanden som råder vid solcellsanläggningar.

Förutom de redan befintliga OVR PV 600 och 1000 V lanserar ABB nu den nya märkströmmen 1500 VDC bland våra överspänningsskydd för solcellsanläggningar, vilket innebär att vi nu har det mest kompletta utbudet på marknaden. Denna nya storleksordning på märkström har specialutvecklats som ett svar på den förväntade trenden inom utveckling av storskaliga 1500 VDC-solkraftverk. Med denna nya OVR-serie ville ABB inte bara följa efter utvecklingen mot högre spänningar på solenergimarknaden, utan verkligen lansera en helt unik produkt och etablera en ny standard vad gäller överspänningsskydd. Förutom detta har fler förbättringar introducerats för att uppnå enastående prestanda, som en framtida kortslutningsström på upp till 10 kA, vilket är unikt på marknaden.

Viktiga fördelar

  • Minskar kostnader och storlek. Inget behov av extra skydd eftersom våra OVR PV 1000 & 1500 VDC själva skyddar upp till 10 kA! Vi säkerställer samtidigt säkrare installation genom att reducera brandrisken i installationen.
  • Förebygger extra kostnader. Utvecklad för framtiden! Konsulten kan göra konstruktionen redan nu med produkter som redan uppfyller kommande standard. Ingen tidsförlust eftersom en befintlig konstruktion inte behöver göras om.
  • Inga kompromisser när det gäller säkerheten. Hela vårt solcellsutbud har en patenterad termisk frånskiljning för små likströmmar som finns i solcellsanläggningen.

Viktiga egenskaper  

  • Från 600 VDC för små anläggningar till 1000 VDC och 1500 VDC för storskaliga solcellsparker.
  • En serie Typ 1 OVR PV för solcellsanläggningar som skyddas med externt åskskydd
  • IEC- och UL-certifierad serie

Vill du ha produktinformation eller service?