Ekip Power Controller

ABB tarafından patentlenen ve yeni SACE Emax 2 devre kesicilerde bulunan özel Ekip Güç Kontrolü (Power Controller) fonksiyonu, yük ve jeneratörleri izleyerek, tüketilen elektriğin belirlenen sınırda kalmasını ve elektrik faturalarında tasarruf edilmesini sağlar.

Hesaplama aracı
Hesaplama aracının tanımı

Power Controller Hesaplayıcı

Güç kontrolü için koruyucu açma birimleri

Emax 2 serisinin tüm Ekip Touch koruma üniteleri ile birlikte kullanılabilen Ekip Güç Kontrol fonksiyonu, tüm alçak gerilim elektrik sistemini yöneterek enerji verimliliğini artırmaya etkili bir şekilde yardımcı olur. Enerji talebini, enerji kaynağının kullanılabilirliğine, günün saatine ve mevcut fiyatlandırma planında belirtilen maliyetlere göre uyarlayabilir.
Bu yöntemle Ekip Güç Kontrolü, güç tüketimini tanımlanan sınırlar dahilinde tutar; böylece kurulumu yönetme maliyetlerini optimize eder ve emisyonları azaltır.

Minimum etki ile enerji maliyetlerinin azaltılması

Gerekli en az sayıdaki yük, belirli bir öncelik sırasına göre kısa süreler boyunca devreden atılır ve güç tüketiminin zirve noktalarının sınırlandırılması sağlanır. Bu, enerji tedarikçisi ile hazırlanan sözleşmenin, tahsis edilen gücü düşürerek yeniden müzakere edilmesini ve bunun sonucunda toplam enerji maliyetlerinin azaltılmasını sağlar.

Yalnızca gerekli olduğunda sınırlanan güç

Ekip Güç Kontrolü, dört farklı zaman bandına kadar yönetebilir: böylece gündüz (yoğun zamanlar) veya gece (yoğun olmayan zamanlar) ayrı bir güç sınırına uymak mümkündür. Bu şekilde, tüm gün boyunca tüketimin tepe değerleri kısıtlanabilir.

Kurulumu basit

Ekip Güç Kontrolü, kurulumun basit bir mimari ile verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. Patentli tasarımı sayesinde, her bir yükün tüketimini ayrı ayrı ölçmek zorunda kalmadan kurulumun toplam gücünü ölçmek yeterli olur. Bu sayede kurulum maliyetleri ve süreleri en aza indirilir.

Kullanıma hazır

Ekip Güç Kontrolü, PLC veya bilgisayar için karmaşık programların yazılması, uygulanması ve test edilmesini gerektirmez, çünkü koruma ünitesine ilgili mantık hali hazırda uygulanmıştır ve kullanıma hazırdır; kurulum parametrelerini bir akıllı telefondan veya doğrudan devre kesici ekranından ayarlamak yeterlidir.

Elektrik sisteminin verimliliğini arttırmak

Ekip Güç Kontrolü, puant güç santrallerin baz güç santralleri lehine kullanımını sınırlandırarak, yüksek bir verim ile yük eğrisini düzleştirmeye önemli ölçüde yardımcı olur.

Select region / language

Çok izlenen bağlantılar