Makine Güvenliği Eğitimi

Satmak için mi yoksa kendi kullanımınız için mi makine üretiyorsunuz? Makine kullanıcısı mısınız? Üretim tesislerinin otomasyonu ile mi çalışıyorsunuz yoksa satın almadan önce makinelerin teknik değerlendirmelerini yapıyor musunuz? Amaca bakılmaksızın, makine güvenliği ile ilgili gereklilikler ve yönetmelikler hakkında bilgiye ihtiyaç vardır.

Her bir şirket için tüm yeni düzenlemeleri ve bunların nasıl uygulanmaları gerektiğini takip etmek zor olabilir. Güvenlik gereksinimlerinin ve standartlarının pratikte uygulanması konusunda hem yetkililerden hem de üretimden gelen büyük bir tecrübeye sahibiz. Makine güvenliği konusunda Avrupa standartları ve Uluslararası standartlara karar veren standartlaştırma kuruluşlarında temsil ediliyoruz ve farklı ülkelerde güvenlik gereksinimleri konusunda bilgi sahibiyiz.

Gereksinimleri karşılayan makineler inşa etmek için ihtiyacınız olan eğitimi sağlayabiliriz. Konu örneği:

  • 2006/42 / EC sayılı Makine Direktifi'ndeki şartların pratik uygulaması.
  • Risk değerlendirme – teorik ve pratik olarak
  • Kontrol sistemlerinde güvenlik, EN ISO 13849-1 (PL, Performans Seviyesi) ve EN 62061 (SIL, Güvenlik Bütünlüğü Seviyesi) standartları
  • Pluto güvenlik PLC’si, Vital güvenlik kontrolörü, güvenlik röleleri ve ışık demeti/perdeleri gibi ürünlerimiz.

Bölgenizde hangi eğitimleri sunabileceğimizi öğrenmek için yerel satış ofisinize başvurun.

Select region / language