G1 90° 肘形管接头

产品特性

 • 由黄铜或不锈钢制成,带有环氧树脂屏障层
 • 高规格产品 - 第I组 - 适用于所有危险场所应用

产品认证

 • ATEX - Sira 09 ATEX 1231X
 • IECEx - IECEx Sira09.0103X
 • Inmetro - UL-BR
 • TR-CU - RU C-GB.AA87.B.00198
 • CNEx - CNEx15.16
 • I M2 II 2 GD Ex d e I Mb Ex d e IIC Gb Ex tb IIIC Db
 • CSA: CSA 060582
 • Class I Div 2 ABCD Class II Div 1 EFG
 • -60ºC 至 +130ºC
 • IP66

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-exkopex-ex-product-approval-logo-csaproduct-approval-logo-seguranca EACEx product-approval-logo-cnex

其他信息

产品编码

产品编码

尺寸

螺纹

GID

产品编码

尺寸

螺纹

GID

HAMM0304E 16mm M20 7TCA297090R0124 HAAM0304E 16mm 1/2NPT 7TCA297090R0164
HAMM0404E 20mm M20 7TCA297090R0127 HAAM0404E 20mm 1/2NPT 7TCA297090R0064
HAMM0505E 25mm M25 7TCA297090R0131 HAAM0505E 25mm 3/4NPT 7TCA297090R0067
HAMM0606E 32mm M32 7TCA297090R0135 HAAM0606E 32mm 1 NPT 7TCA297090R0070
HAMM0707E 40mm M40 7TCA297090R0139 HAAM0707E 40mm 1 1/4NPT 7TCA297090R0167
HAMM0808E 50mm M50 7TCA297090R0168 HAAM0808E 50mm 1 1/2NPT 7TCA297080R0063
HAMM0909E 63mm M63 7TCA297090R0166 HAAM0909E 63mm 2 NPT 7TCA297070R0124

 • 联系我们

  在线查询,我们将主动联系您

  联系我们
Select region / language