Lithuania - Lithuanian

ABB svetainė naudoja slapukus. Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau

Asmeninių duomenų apsauga

ABB gerbia jūsų teisę į privatumą

Bendrosios nuostatos

Prašome atidžiai perskaityti šią asmeninių duomenų apsaugos politiką. Jei kils klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus.

 ABB Grupė (visos įmonės kartu yra vadinamos ABB) naudoja elektroninę įdarbinimo priemonę (eRecruitment), kaip vieną pagrindinių priemonių darbuotojams pritraukti, įdarbinti ir išlaikyti. Ši ABB elektroninė įdarbinimo priemonė leidžia darbdaviams skelbti apie laisvas ABB pozicijas visame pasaulyje, o potencialūs kandidatai gali registruotis ABB talentų bazėje, ieškoti laisvų darbo vietų ir kandidatuoti į tas vietas.

Apimtis

Registruodami savo duomenis ABB talentų bazėje, jūs pateikiate ABB savo asmeninius duomenis ir pareiškiate, kad domitės įsidarbinimo ABB galimybe. Todėl šie duomenys gali būti naudojami ieškant darbuotojo laisvoms pareigoms užimti – tai gali būti ir konkreti pozicija, ir kitos pareigos, nei tos į kurias kandidatavote.

Jūsų informacija bus prieinama visai ABB žmogiškųjų resursų valdymo grupei bei kitiems verslo padaliniams (pvz. tam tikro verslo skyriaus vadovams) tam, kad būtų galima nustatyti, ar jūsų kandidatūra atitinka pareigų, į kurias kandidatuojate, reikalavimus, ar pvz. ji bus tinkama tam tikrai pozicijai ateityje. Be to, jūsų paraiškos duomenys bus peržiūrimi kartu su papildoma informacija, kurią pateikiate ABB įdarbinimo proceso metu (pvz. pokalbiai, įvertinimai, rekomendacijos). Jei jūsų kandidatūra bus patvirtinta, jūsų duomenys bus naudojami personalo administravimo procese, tokiame, kaip asmeniniai įrašai ir vadybos tikslais. Jūsų pateikta kontaktinė informacija gali būti naudojama darbo paraiškų patirties ar ABB žmogiškųjų resursų įdarbinimo proceso tobulinimui. Pavyzdžiui, jūsų gali paprašyti dalyvauti su įdarbinimu susijusiose apklausose. Dalyvavimas tokiose apklausose yra visiškai laisvanoriškas. Jūsų duomenys taip pat gali būti panaudoti teisiniais, kontrolės ir statistikos tikslais.

Kad galėtumėte kandidatuoti į darbo vietą, ABB paprašys pateikti savo asmeninius ir kontaktinius duomenis, informaciją apie darbo patirtį, išsilavinimą, kvalifikacijas ir prioritetines pozicijas. Jūs taip pat galite pridėti jūsų duomenis papildančius dokumentus – tokius kaip CV ar kitus su darbu susijusius dokumentus, kurie gali būti integruoti į kandidatavimo procesą. 

Duomenų perdavimas

ABB veikia visame pasaulyje. Todėl ir jūsų duomenys gali būti naudojami visame pasaulyje ABB įdarbinimo procese. Jūs suprantate, kad jūsų duomenys gali būti apdorojami šalyse, kuriose asmeninių duomenų apsaugos įstatyminė bazė galbūt nėra tokia griežta kaip jūsų gimtojoje šalyje. Pateikdami savo informaciją jūs sutinkate su tokiu duomenų perdavimu. ABB imsis visų racionalių priemonių, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti, ir asmenys, kurie neturi leidimo, negalėtų jų pasiekti.

Prieiga prie duomenų

Visą jūsų pateiktą informaciją matys ir apdoros tik tie ABB darbuotojai, kurie dalyvauja įdarbinimo procese bet kurioje pasaulio vietoje, bei įgaliotos trečiosios šalys – agentūros ir IT administratoriai, kurie padeda ABB įdarbinimo procese.

Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų pateikta informacija bus laikoma sistemoje 12 mėnesių po paskutinio jūsų duomenų atnaujinimo. Jei jūsų kandidatavimas bus nesėkmingas, ABB susisieks su jumis 12 mėnesių laikotarpio bėgyje ir paprašys atnaujinti informaciją. Jei per tą laiką jūs nuspręsite nebeatnaujinti informacijos, jūsų duomenys bus automatiškai ištrinti iš sistemos. Tik jeigu vietiniai įstatymai reikalauja, jūsų informacija gali būti saugoma ir ilgiau. 

Papildoma informacija

Jei kils klausimų ar pastabų dėl šios politikos, ar bendro pobūdžio klausimų apie asmeninių duomenų privatumą, bet kada, prašome, į mus kreiptis. 

Nei  ABB, nei jokia kita mūsų trečioji šalis – paslaugų tiekėja neprisiima atsakomybės dėl kandidatų asmeninių duomenų perdavimo internetu (įskaitant klaidas, vėlavimus ar nepavykusio perdavimo). 

Paspaudę „I agree“ ("Aš sutinku"), jūs patvirtinate, kad sutinkate su aukščiau išdėstytomis nuostatomis, ir kad jūsų pateikiama informacija yra tiksli, teisinga, pilna, nėra klaidinanti, ir, ypač svarbu – kad tikrai turite visas akademines ir profesines kvalifikacijas, kurias deklaruojate. Be to, jūs patvirtinate, kad sutinkate, jog ABB paraiškos pateikimo ir įdarbinimo proceso metu gali imtis visų, vietinių įstatymų leidžiamų, racionalių priemonių jūsų pateiktai informacijai patikrinti. Tai reiškia buvusių darbdavių, akademinių ir profesinių įstaigų, ar kitų institucijų patikrinimus, leidžiamus pagal galiojančius įstatymus.