Latvia - Latvian

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Personas datu aizsardzība

ABB respektē jūsu tiesības uz konfidencialitāti

Vispārīgi

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu par datu konfidencialitāti. Ja rodas jautājumi, droši sazinieties ar mums.

ABB grupas uzņēmumi (kopā — ABB) izmanto rīku eRecruitment kā vienu no centrālajiem instrumentiem cilvēku piesaistīšanai, personāla atlasei un noturēšanai. ABB eRecruitment ļauj personāla atlases veicējiem publicēt pieejamās ABB vakances visā pasaulē, un potenciālie kandidāti var reģistrēties ABB talantu kopā un pēc tam pārlūkot šīs vakances, kā arī pieteikties uz tām.

Tvērums

Reģistrējot savu kandidāta profilu ABB talantu kopā, jūs nododat ABB savus personas datus un apliecināt, ka vēlaties pieteikties darbā ABB. Pēc tam jūsu dati var tikt izmantoti, lai aizpildītu vakances, tostarp atsevišķas konkrētas vakances vai papildu potenciālās vakances ārpus jūsu sākotnējā pieteikuma tvēruma.

Jūsu informācija tiks kopīgota ar ABB Cilvēkresursu kopienu un citām tās funkcijām (piemēram, specialitāšu pārvaldību), lai noteiktu, cik atbilstošs jūsu pieteikums ir vakancei, uz kuru pieteicāties, vai iespējamajām vakancēm nākotnē. Turklāt jūsu pieteikuma dati tiks skatīti kopā ar informāciju, kuru sniedzat ABB personāla atlases procesa ietvaros (piemēram, intervijas, vērtējumi un atsauksmes). Ja pēc pieteikuma iesniegšanas tiksiet pieņemts darbā, jūsu dati tiks izmantoti personāla vadībai, tostarp darbinieka ieraksta izveides un pārvaldības mērķiem. Jūsu kontaktinformācija arī var tikt izmantota, lai uzlabotu jūsu ērtības saistībā ar pieteikšanos uz vakancēm un ABB personāla atlases procesu. Piemēram, jums, iespējams, tiks lūgts piedalīties ar personāla atlasi saistītās aptaujās. Dalība šādās aptaujās ir absolūti brīvprātīga. Jūsu dati arī var tikt izmantoti juridiskiem, regulējošiem un statistiskiem mērķiem.

Lai pieteiktos uz vakanci, jums būs jāievada prasītie personas dati un kontaktinformācija, informācija par darba pieredzi, izglītību, kompetencēm, kvalifikācijām un vēlamajiem amatiem. Varat arī pievienot dokumentus, piemēram, CV, lai papildinātu savus datus; pieteikšanās procesā var tikt integrētas ar amatu saistītas aptaujas.

Nodošana

Uzņēmums ABB darbojas globālā mērogā. Līdz ar to arī jūsu dati var tikt izmantoti globālā mērogā saistībā ar ABB veikto personāla atlases procesu. Jūs saprotat, ka jūsu dati var tikt apstrādāti valstīs, kur datu konfidencialitāti regulējošo likumdošanas aktu prasības var nebūt tik stingras kā jūsu mītnes valstī. Iesniedzot savu informāciju, jūs piekrītat šādai informācijas nodošanai. ABB veiks visus saprātīgos soļus, lai aizsargātu jūsu personiskos datus un novērstu nepilnvarotu piekļuvi.

Piekļuve datiem

 Visai jūsu informācijai var piekļūt un to var apstrādāt tikai ABB darbinieki, kas iesaistīti personāla atlases procesā jebkur pasaulē, kā arī pilnvarotas trešās puses, piemēram, aģentūras un IT administratori, kas sniedz palīdzību ABB personāla atlases procesā.

Datu saglabāšana

Jūsu informācija tiks glabāta sistēmā 12 mēnešus pēc jūsu profila pēdējās atjaunināšanas. Ja jūsu pieteikums netiks pieņemts, ABB sazināsies ar jums šo 12 mēnešu laikā un lūgs atjaunināt informāciju. Ja izvēlēsities neatjaunināt savu informāciju šajā periodā, jūsu profils tiks automātiski izdzēsts. Jūsu informācija var tikt glabāta ilgāk tikai tādā gadījumā, ja to pieprasa spēkā esošie likumdošanas akti.

Papildinformācija

Ja rodas jautājumi par šo paziņojumu vai datu konfidencialitāti, droši sazinieties ar mums jebkurā laikā.

Ne ABB, ne kāds no mūsu trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem neuzņemas nekādu atbildību pret kandidātiem saistībā ar kandidātu personisko datu pārsūtīšanu internetā (tostarp kļūdām, aizkavēm un pārsūtīšanas kļūmēm).

Noklikšķinot uz “Es piekrītu”, jūs apstiprināt savu piekrišanu iepriekš minētajiem nosacījumiem un apliecināt, ka jūsu sniegtā informācija ir precīza, patiesa, pilnīga, nav maldinoša un, it īpaši, ka jums ir visas norādītās akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas. Papildus iepriekš minētajam jūs piekrītat arī tam, ka ABB var spert visus saprātīgos soļus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām, lai pārbaudītu jūsu sniegto informāciju jebkurā pieteikšanās un personāla atlases procesa posmā. Tas var ietvert vēršanos pie iepriekšējiem darba devējiem, akadēmiskajām un/vai profesionālajām iestādēm un citām iestādēm saskaņā ar spēkā esošo likumdošanas aktu prasībām.