Průkopníci elektrifikace

Firma R. Bartelmus a spol. vznikla jako druhá nejstarší elektrotechnická firma v celé habsburské monarchii a dlouho byla největší na Moravě, kde psala dějiny elektrifikace.

Firma začínala s výrobou jak obloukovým lamp, tak elektropřístrojů přístrojů pro osvětlování. S tímto záměrem projektovala a stavěla vůbec první elektrárny. První zřídila v roce 1894 v židlochovickém cukrovaru u Brna. Další elektrárny firma budovala při různých průmyslových podnicích, zejména ve mlýnech a v cukrovarech. Tyto elektrárny dodávaly proud i do veřejné sítě. Firma budovala také všechny související rozvody elektřiny a i domovní instalace.

Od konce 19. století se elektřina využívá k pohonu prvních motorů, které firma od roku 1905 začíná vyrábět sériově, stejně tak jako transformátory. Za rok se v továrně vyrobilo průměrně asi 500 přístrojů.

Významnou referenci firma získala provedením elektroinstalace osmi nových přepychově vybavených vagonů, a to včetně elektrického generátoru, vyrobených pro rakouského císaře a jeho doprovod.

Po roce 1900 firmě přibývá zakázek na zřizování obecních elektráren, jejichž rozkvět země zažívá. 

V roce 1911 firma zřídila elektrárnu také v Brně-Husovicích
Po roce 1919 první sériově vyráběné třífázové motory
První své motory firma nabízela například
k pohonu mandlovacích strojů na prádlo
Výstavní přehlídky firmy z roku 1925
První rozváděče z mramorových desek pro  dynama poháněné parními stroji
Select region / language