Jak to v Brně začalo

Příběh brněského závodu ABB začal rozhodnutím Roberta Bartelmuse (1845 – 1919), zaměstnance pražské strojírenské firmy, založit si vlastní společnost na výrobu elektrických přístrojů.

Robert Bartelmus, byl vizionář a průkopník v oblasti elektrotechnické výroby. Jeho dědeček Jan Traugott Laston Bartelmus přišel na Moravu v 18. století ze Švédska a otec Roberta se  proslavil světovým vynálezem smaltovaného nádobí a založením továrního impéria na jeho výrobu. 

Robert Bartelmus v Praze vystudoval strojnictví, aby se svými bratry pokračoval v otcově tovární výrobě. Ale více než mechanika strojů ho fascinoval převratný Teslův vědecký objev o využití elektrické energie. Robert Bartelmus viděl v aplikaci tohoto objevu do reálného živata skvělou budoucnost a svoji velkou podnikatelskou příležitost.

Svoji firmu na výrobu elektrických přístrojů, dynam, transformátorů a rozváděčů se rozhodl provozovat v Brně, protože tady T. A. Edison postavil v roce 1881 vůbec první elektrárnu v Evropě pro městské divadlo. 

Výrobu zahájil v pronajaté dílně na Kotlářské ulici na podzim roku 1887. Na začátku firma zaměstnávala 15 dělníků. Ještě během prvního roku bylo vyrobeno celkem 11 kusů přístrojů. A to včetně 110 V dynama, které roztáčel parní stroj. Dynamo začalo vyrábět elektřinu k osvětlení celé továrny, v níž měl Bartelmus dílnu pronajatou.

V roce 1897, pouhých deset let od založení firmy, pracovalo v továrně již přes 200 zaměstnanců a v jejím širokém spektru výrobků nechyběly ani domácí lustry, které se prodávaly i přímo v továrně. 

Zakladatel Robert Bartelmus
s manželkou
Výrobní štítek prvních strojů firmy Robert Bartelmus
Lidická ulice v Brně kolem roku 1905, dům s továrnou označen šipkou,
Výrobky firmy na veletržním stánku na počátku 20. století
Dílna výrobního závodu Roberta Bartelmuse kolem roku 1905
Detail motoru R. Bartelmus z konce 19. století
První reklama v novinách
Select region / language