Podnikatelé i mecenáši věcí veřejných

Na přelomu 18. a 19. století se zásadně mění všechny obory hospodářství, výroba přešla postupně od ruční výroby v manufakturách ke strojní velkovýrobě, rozvíjí se těžba, doprava. Masově se začaly využívat nové zdroje energie, především uhlí. Doba byla příhodná pro rozvoj aktivit firmy Bertelmus a k tomu byl potřeba kapitál. Firma podnikla několik strategických kroků, které umožnily růst objemu výroby a také rozvíjet výzkum.

K inovacím přispěl bezesporu výjimečný fyzik a vědec Štěpán Doubrava, který byl jedním ze společníků firmy. Štěpán Doubrava byl průkopník elektrotechnické vědy a její přední popularizátor v Čechách. Zasloužil se o první patent vylepšené obloukové lampy zaregistrovaný v celé rakousko-uherské monarchii, který firmě dal náskok před konkurencí.

V roce 1889 Robert Bartelmus přibral jako dalšího společníka strojního inženýra, konstruktéra Josef Donáta. Ten převzal řízení výroby, zatímco Bartelmus měl na starost obchodní aktivity. Díky Donátově vloženého kapitálu společníci koupili bývalou přádelnu na dnešní Lidické ulici a výrobu tam přestěhovali. Od roku 1906 nese firma název Bartelmus-Donát.

Oba tito podnikatelé byli v celé zemi známí nejen jako přední odborníci v elektrotechnice, ale i jako velcí vlastenci a podporovatelé českého společenského života v Brně. Ve městě, kde téměř polovina obyvatel mluvila německy, podporovali zejména rozvoj školství a divadla. V Bartelmusově továrním bytě se scházela česká podnikatelská elita Brna, malíři, spisovatelé i politici.

V roce 1897 firma ztrácí svého náhle zesnulého vývojáře Doubravu a v roce 1911 z firmy vystupuje i Robert Bartelmus. Novým společníkem se místo něj stává dcera Josefa Donáta, Miloslava Donátová, provdaná Vuletič. Ta v roce 1923 na české Vysoké škole technické v Brně (dnes VUT Brno) získala jako první žena v Česko-Slovensku titul elektro inženýrky.

Donát Josef (1858-1937) Foto - archiv T. Nebeského
Dcera J. Donáta, Miloslava,  v roce 1911, kdy se stala spolumajitelkou  firmy. Foto - archiv T. Nebeského
V roce 1912 továrnu navštívil císařský mistodržitel, J. Donát zcela vlevo
V továrně při návštěvě turecké delegace v roce 1909. Značky ukazují J. Donáta (vlevo) a R. Bartelmuse.
Select region / language