Proudový senzor SEI601

Tato technologie umožňuje obslužnému programu automatizovat elektromechanické rozvodny bez vysokých nákladů na upgrade panelu mikroprocesorů.

Senzor je malé, neintruzivní, upínací zařízení, které využívá technologii Hall Effect ke snímání proudu proudem pomocí drátu AWG # 12 nebo # 10 AWG. Čip je jednoosý integrovaný magnetický senzor pole založený na Hallově efektu. Obvod je vyroben pomocí konvenční technologie CMOS s přídavnou feromagnetickou vrstvou. Feromagnetická vrstva se používá jako koncentrátor magnetického toku, který poskytuje vysoký magnetický zisk. Obvod má proto velmi vysokou magnetickou citlivost, nízký offset a nízký šum. Pouzdro klipu obsahuje malý kovový pásek pro dodatečné stínění proti vnějším polím a pro zesílení vnitřních polí. Je schopen snímat mikrosekundové přechody (AC a DC).

Proč ABB?
  • časově úsporné řešení
  • Technologie umožňuje obslužnému programu automatizovat elektromechanické rozvodny bez vysokých nákladů na upgrade panelu mikroprocesorů
  • schopné rychlé obnovy linky, analýzy poruch a poruch a sledování vyvíjející se zátěže v reálném čase

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language