Kombinovaný senzor pro vnitřní prostředí KEVCD

Primární a sekundární AIS, OEM

  • Vysoká přesnost
  • Vysoká linearita
  • Rozsáhlé dynamické rozpětí
  • Nesaturovatelný
  • Malé rozměry,lehká váha
  • Jen několik typů pro celou produktovou skupinu
  • Jednoduchý inženýrink a logistika


Proudový senzor je založen na principu Rogowského cívky. Cívka Rogovského je toroidní cívka bez železného jádra umístěna kolem primárního vodiče stejným způsobem jako sekundární vinutí v proudovém transformátoru. Avšak výstupní signál z cívky Rogovského není proud ale napětí. Ve všech případech se získá signál, který reprodukuje aktuální tvarový průběh primárního proudu integrací vysílaného signálu.

Měření v napěťových senzorech je založeno na principu odporového napěťového děliče. Výstupní napětí je přímo úměrné vstupnímu napětí. Ve všech případech reprodukuje vysílaný signál aktuální časový průběh tvaru vlny primárního napětí.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language