Napěťový senzor pro vnitřní prostředí KEVA

Primární a sekundární AIS, OEM

  • Vysoká linearita
  • Rozsáhlé dynamické rozpětí
  • Bez ferorezonancí
  • Malé rozměry,lehká váha
  • Jen jeden typ pro celou produktovou skupinu
  • Jednoduchý inženýrink a logistika


Měření v napěťových senzorech je založeno na principu odporového napěťového děliče. Výstupní napětí je přímo úměrné vstupnímu napětí. Ve všech případech reprodukuje vysílaný signál aktuální časový průběh tvaru vlny primárního napětí.


Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language