Transformátory napětí pro venkovní prostředí TDO

Popis

  • Venkovní použití, zalévané do epoxidové pryskyřice
  • Pro měřicí nebo jistící účely vybaveny jedním sekundárním vinutím
  • Montáž v jakékoliv poloze
  • Vyráběny v souladu s normami: IEC, VDE, ANSI, BS, GOST a ČSN

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents
Select region / language