Przekładnik prądowy wnętrzowy kablowy typu IFW

Przekładniki prądowe kablowe typu IFW z dzielonym rdzeniem, jako przekładniki Ferantiego przeznaczone do wykrywania zwarć doziemnych, poprzez pomiar sumy prądów trójfazowych w kablu 3-fazowym.

 

Parametry znamionowe:

Najwyższe napięcie urządzenia................   0.72 kV, 1,2 kV
Prąd pierwotny..........................................   do 15 000 A
Prąd po stronie wtórnej..............................  1 A lub 5 A
Częstotliwość.............................................  50 Hz lub 60 Hz

Dlaczego ABB?  

  • Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
  • Do pomiarów i zabezpieczeń
  • Wykonania zgodne z większością standardów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language