Przekładnik prądowy wnętrzowy kablowy typu IHDA

Przekładniki prądowe, kablowe w izolacji żywicznej typu IHDA są dedykowane do instalacji na kablu izolowanym.

Uzwojeniem pierwotnym jest izolowana szyna lub w pełni Izolowany kabel przeciągnięty przez otwór przekładnika. Dla napięć roboczych większych niż 1.2 kV izolacja przewodu wysokiego napięcia uzwojenia pierwotnego musi spełniać odpowiednie normy dla napięcia roboczego.
Przekładnik prądowy wyposażony w jedno uzwojenie wtórne.

Parametry znamionowe:

Najwyższe napięcie urządzenia....   0.72 kV
Prąd pierwotny..............................   do 10 000 A


Dlaczego ABB?  

  • Wnętrzowy, suchy w izolacji żywicznej
  • Do pomiarów i zabezpieczeń
  • Wykonania zgodne z większością standardów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents
Select region / language