Demo systemu InGRID

Zdalne zarządzanie i sterowanie siecią SN

InGRID to nazwa zestawu do demonstracji on-line systemu zdalnego zarządzania i sterowania siecią SN.  Zastosowana aparatura w szczególności umożliwia dokonanie zdalnych sterowań łącznikami umieszczonymi w rozdzielniach nasłupowych lub stacjonarnych, umożliwia monitorowanie parametrów sieci (prądów, napięć, mocy) oraz alarmowanie o stanach awaryjnych, co pozwala na szybką lokalizację, identyfikację i likwidację uszkodzenia.

Oferowane urządzenia i demonstrowana aparatura umożliwia w szczególności sterowanie stacjami kompaktowymi, pierścieniowymi (RMU) oraz nasłupowymi, przy współpracy z łącznikami typu OVR3 recloser, Sectos, NPS, VD4.

Układ pozwala na sterowanie rzeczywistymi łącznikami z tableta lub komputera przenośnego podłączonego do Internetu. Wykonywanie sterowań można obserwować za pośrednictwem kamery przekazującej obraz sterowanego fragmentu sieci w trybie on-line.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dowiedz się więcej

Oferta powiązana

Loading documents
Select region / language