Moduł przyłączeniowy magistrali SPA-ZC 17

Moduł magistrali działa jako jednostka interfejsu pomiędzy urządzeniem SPACOM a magistralą światłowodową SPA

Moduł przyłączeniowy magistrali typu SPA-ZC 17 przekształca sygnały optyczne magistrali SPA na RS 485 lub sygnały poziomu (+5 V) SPA i na odwrót.

SPA-ZC 17 jest wyposażony w wbudowany blok zasilania umożliwiający urządzeniom SPACOM odłączenie od modułu Moduł przyłączeniowy magistrali jest zamontowany w odpowiednim miejscu w szafie aparatury a kabel połączeniowy modułu jest podłączony do złącza typu D na tylnym panelu urządzenia SPACOM. Podłączenie magistrali modułu typu SPA-ZC 17 do dowolnego urządzenia wyposażonego w SPACOM wykonane jest przez złącza typu D.

Dostępne oddzielne akcesoria montażowe dla instalacji modułu przyłączeniowego magistrali do transmisji danych oraz system raportowania SACO.

 
Dlaczego ABB?

  • Konwerter optyczny do magistrali SPA
  • Podłączenie urządzeń pomocniczych podstacji do światłowodowej magistrali SPA
  • Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne
  • Łatwy montaż i instalacja

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language