Terminal REF 543

Terminale pola zasilającego REF 543 są przeznaczone do stosowania w zabezpieczaniu, sterowaniu, pomiarach i nadzorowaniu sieci średniego napięcia.

Terminal pola zasilającego REF 543 znajduje zastosowanie w różnego rodzaju rozdzielnicach, w tym z pojedynczymi szynoprzewodami, podwójnymi szynoprzewodami i w układach typu duplex. 

Funkcje zabezpieczeniowe obsługują także różnego rodzaju sieci, takie jak np. izolowane sieci neutralne, sieci z uziemieniem przez dławik rezonansowy i sieci częściowo uziemione. Obszar zastosowań obejmuje także średniej wielkości trójfazowe silniki asynchroniczne, a także zabezpieczenie i sterowanie równoległych baterii kondensatorów w układach kompensacji mocy biernej. Poza funkcjami zabezpieczeniowymi, pomiarowymi, sterującymi, monitorowaniem stanu oraz innymi funkcjami ogólnymi, terminal pola zasilającego REF 543 wyposażony jest także w dużą liczbę funkcji PLC, które umożliwiają integrację w jednym urządzeniu realizacji kilku funkcji automatyzacyjnych i logiki sekwencyjnej wymaganych w automatyzacji pracy stacji elektroenergetycznych.

Funkcje komunikacji danych obejmują następujące standardy komunikacyjne: SPA bus, LON bus, IEC 60870-5-103, IEC 61850 via SPA-ZC 400, Profibus DPV1 via SPA-ZC 302, DNP 3.0 oraz komunikacja Modbus z urządzeniami wyższego poziomu. Ponadto, komunikacja LON wraz z funkcjami PLC pozwala do minimum ograniczyć liczbę przewodów łączących terminale pól zasilających.

Dlaczego ABB?

  • Dostępność dużej liczby funkcji zabezpieczeniowych
  • Wysoka elastyczność programowania PLC pozwala na szeroki zakres zastosowań
  • 25 wejść binarnych i 18 przekaźników wyjściowych
  • Elastyczne funkcje komunikacyjne pokrywają wszystkie potrzeby w tym zakresie

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language