Terminal transformatorowy RET 543

Terminal transformatora RET 543 jest przeznaczony do zabezpieczania, kontroli, pomiarów i nadzoru dwuuzwojeniowych transformatorów mocy i bloków generator-transformator w sieciach rozdzielczych

Terminale RET 543 oferują bogaty zasób funkcji umożliwiających dostosowanie ich do konkretnej sytuacji. Oprócz funkcji zabezpieczenia stabilizowanego różnicowego prądu trójfazowego z ograniczaniem 2. i 5. harmonicznej, podstawowa wersja posiada funkcje zabezpieczenia nadprądowego trójfazowego, zabezpieczenia niekierunkowego przed zwarciem doziemnym, zabezpieczenia przed ograniczonym zwarciem doziemnym, zabezpieczenia przed przeciążeniem cieplnym transformatora i zabezpieczenia przed niezrównoważeniem faz. 

Dostępne w różnych wersjach terminale posiadają także funkcje nadzoru nad- i podnapięciowego, zabezpieczenie kierunkowe przed zwarciem doziemnym, zabezpieczenie przed składową resztkową napięcia, zabezpieczenie przed przewzbudzeniem, zabezpieczenie nad- i podczęstotliwościowe oraz podimpedancyjne. Po rozszerzeniu o opcjonalną funkcję automatycznego regulatora napięcia, terminal RET 543 staje się zintegrowanym centrum zarządzania transformatorem. 

Dostępna jest także specjalna wersja terminala wyposażona tylko w funkcje regulatora napięcia oraz funkcje kontrolne. 

 Dlaczego ABB?

  • Posiada wszystkie funkcje potrzebne do zabezpieczenia i kontroli transformatorów
  • Wysoka elastyczność programowania PLC pozwala na szeroki zakres zastosowań
  • 25 wejść binarnych i 18 przekaźników wyjściowych
  • Elastyczne funkcje komunikacyjne pokrywają wszystkie potrzeby w tym zakresie

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language