Przekaźnik zdalnego monitorowania i sterowania dedykowany do reklozera RER615

RER615 jest zespołem sterującym reklozera, przeznaczonym do zdalnego sterowania i monitorowania, zabezpieczania, wskazywania zwarć, przeprowadzania analiz jakości energii oraz automatyzacji we wtórnych systemach dystrybucyjnych średniego napięcia, w tym sieciach promieniowych, pierścieniowych oraz mieszanych sieciach dystrybucyjnych z rozdziałem lub bez rozdziału wytwarzanej energii

RER615 należy do rodziny Relion®. Przekaźnik został wyposażony w funkcje dostępne w przekaźnikach serii 615, które charakteryzują się małymi rozmiarami oraz modułową konstrukcją umożliwiającą swobodne wyjmowanie.

RER615 jest dedykowanym przekaźnikiem od zabezpieczenia i sterowania reklozera linii do skomplikowanych zastosowań obejmujących rozproszone wytwarzanie i rygorystyczne blokady. Dokładne zabezpieczenie nadprądowe i zabezpieczenie ziemnozwarciowe umożliwia autonomiczne wykrywanie zwarć, separację i przywracanie prawidłowej pracy, co może zostać osiągnięte dzięki protokołom komunikacyjnym IEC 61850 i GOOSE.

Przekaźnik realizuje złożone funkcje zabezpieczające przeznaczone do wykrywania i izolowania zwarć oraz przywracania mocy we wszystkich typach sieci, w szczególności w sieciach skompensowanych (w tym krzywe wyłączania reklozera). W ramach rozwiązań ABB dla sieci inteligentnych przekaźnik zapewnia doskonałej jakości lokalizację zwarć, izolowanie i przywracanie (FLIR) niższego poziomu częstotliwości, a także skracanie czasu trwania zwarć.

RER615 jest wyposażony w opcjonalną funkcję lokalizowania zwarcia w oparciu o pomiar impedancji umożliwiającą lokalizowania zwarcia w promieniowych systemach dystrybucyjnych. Zwarcie doziemne może zostać efektywnie zlokalizowane w sieciach skutecznie uziemionych jak i w sieciach uziemionych z małą wartością rezystancji. W okolicznościach, kiedy wartość prądu zwarciowego jest, co najmniej tego samego lub wyższego rzędu, co wartość prądu obciążenia, zwarcie doziemne może zostać także zlokalizowane w sieciach z izolowanym punktem zerowym. Funkcja lokalizująca zwarcia identyfikuje typ uszkodzenia oraz oblicza odległość do miejsca wystąpienia awarii. Obliczana jest także szacunkowa wartość rezystancji zwarciowej. Obliczona wartość rezystancji dostarcza informacji o możliwej przyczynie uszkodzenia oraz dokładności oszacowania odległości do miejsca awarii. Zapisy zakłóceń są dostępne dla jakiejkolwiek aplikacji opartej na sieci Ethernet w standardowym formacie pliku COMTRADE. Przekaźnik oferuje możliwość równoczesnego przesyłania raportów ze zdarzenia do pięciu różnych klientów na stanowisku magistrali.

RER615 w pełni integruje się z innymi produktami ABB, takimi jak sterownik automatyczny COM600, MicroSCADA, SYS600, DMS600 oraz z bezpiecznymi, niezawodnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami komunikacyjnymi ABB — RER601 z bramą M2M.
ABB oferuje rozwiązanie spełniające rosnące wymagania klientów w zakresie sieci inteligentnych, co również przyczynia się do przyspieszenia procesu projektowania.

RER615 obsługuje szereg protokołów komunikacyjnych, w tym protokoły IEC 61850 i większość protokołów sterowania zdalnego, tj. IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus® i DNP3.

Dlaczego ABB?

  • Złożone funkcje zabezpieczające przeznaczone do wykrywania, izolowania i przywracania mocy we wszystkich typach sieci, w szczególności w sieciach skompensowanych
  • Zintegrowany pomiar jakości energii, w tym spadków napięć i analiz jakości
  • Duży, łatwy do odczytania ekran LCD z schematem jednokreskowym, lokalnego sterowania i możliwością parametryzacji z dedykowanymi przyciskami do bezpiecznej i łatwej obsługi
  • Sześć łatwo zarządzalnych grupy nastaw
  • Nrzędzie parametryzacji oparte na sieci Web z możliwością Importowania / eksportowania parametrów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language