Przekaźnik zdalnego monitorowania i sterowania REC615

REC615 jest dedykowanym przekaźnikiem automatyki sieciowej przeznaczonym do zdalnego sterowania i monitorowania, zabezpieczania, detekcji zwarć, przeprowadzania analiz jakości energii oraz automatyzacji we wtórnych systemach dystrybucyjnych, w tym sieciach z rozproszonym wytwarzaniem energii

REC615 należy do rodziny Relion®. Przekaźnik został wyposażony w funkcje dostępne w przekaźnikach serii 615, które charakteryzują się małymi rozmiarami oraz modułową konstrukcją umożliwiającą swobodną wymianę modułów głównych.

REC615 jest dedykowanym przekaźnikiem od podstawowych zastosowań do współpracy z jednym rozłącznikiem do skomplikowanych zastosowań obejmujących rozproszone wytwarzanie i skomplikowane blokady. Przekaźnik może wysyłać sygnały binarne do innych urządzeń (tzw. komunikacja pozioma) poprzez protokół IEC 61850-8-1 z funkcją GOOSE. Komunikaty binarne GOOSE mogą być wykorzystane np. do realizacji zabezpieczeń oraz w schematach zabezpieczeń bazujących na blokowaniu.

REC615 realizuje złożone funkcje zabezpieczające przeznaczone do wykrywania, izolowania i przywracania przepływu energii we wszystkich typach sieci, w szczególności w sieciach skompensowanych. W ramach rozwiązań ABB dla sieci inteligentnych przekaźnik zapewnia doskonałej jakości lokalizację zwarć, izolowanie i przywracanie (FLIR) niższego poziomu częstotliwości, a także skracanie czasu trwania zwarć. REC615 jest wyposażony w opcjonalną funkcję lokalizowania zwarcia w oparciu o pomiar impedancji umożliwiającą lokalizowania zwarcia w promieniowych systemach dystrybucyjnych. Zwarcie doziemne może zostać efektywnie zlokalizowane w sieciach skutecznie uziemionych jak i w sieciach uziemionych z małą wartością rezystancji. W sytuacji, kiedy wartość prądu zwarciowego jest co najmniej tego samego lub wyższego rzędu, co wartość prądu obciążenia, zwarcie doziemne może zostać także zlokalizowane w sieciach z izolowanym punktem zerowym. Funkcja lokalizująca zwarcia identyfikuje typ uszkodzenia oraz oblicza odległość do miejsca wystąpienia awarii. Obliczana jest także szacunkowa wartość rezystancji zwarciowej. Obliczona wartość rezystancji dostarcza informacji o możliwej przyczynie uszkodzenia oraz dokładności oszacowania odległości do miejsca awarii. Zapisy zakłóceń są dostępne dla jakiejkolwiek aplikacji opartej na sieci Ethernet w standardowym formacie pliku COMTRADE. Przekaźnik oferuje możliwość równoczesnego przesyłania raportów ze zdarzenia do pięciu różnych klientów na stanowisku magistrali.

REC615 w pełni integruje się z innymi produktami ABB, takimi jak RIO600, sterownik automatyczny COM600, MicroSCADA, SYS600, DMS600 oraz z bezpiecznymi, niezawodnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami komunikacyjnymi ABB — RER601 z bramą M2M.
ABB oferuje rozwiązanie spełniające rosnące wymagania klientów w zakresie sieci inteligentnych.

REC615 obsługuje szereg protokołów komunikacyjnych, w tym protokoły IEC 61850 i większość protokołów sterowania zdalnego, tj. IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus® i DNP3.

Dlaczego ABB?

  • Złożone funkcje zabezpieczające przeznaczone do wykrywania, izolowania i przywracania mocy we wszystkich typach sieci, w szczególności w sieciach skompensowanych
  • Zintegrowany pomiar jakości energii, w tym spadków napięć i analiz jakości
  • Duży, łatwy do odczytania ekran LCD z schematem jednokreskowym, lokalnego sterowania i możliwością parametryzacji z dedykowanymi przyciskami do bezpiecznej i łatwej obsługi
  • Sześć łatwo przełączalnych grup nastaw
  • Narzędzie parametryzacji oparte na sieci Web z możliwością importowania / eksportowania parametrów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language