Zabezpieczenie i sterowanie silnikiem REM630

REM630 jest terminalem sterującym dla silnika SN z funkcjami zabezpieczeniowymi, sterującymi, pomiarowymi oraz nadzoru dla średnich i dużych silników synchronicznych i asynchronicznych

REM630 jest urządzeniem należącym do rodziny produktów ABB serii Relion® oraz częścią serii 630 produktów zabezpieczeniowych i sterujących, które cechuje skalowalność funkcjonalna i możliwość elastycznej konfiguracji.

REM630 stanowi główne zabezpieczenie dla silników asynchronicznych i synchronicznych oraz powiązanych elementów układu napędowego. Urządzenie do zarządzania silnikiem jest przeznaczone dla średnich i dużych silników asynchronicznych i synchronicznych, sterowanych wyłącznikami oraz stycznikami, a stosowanych w różnorodnych aplikacjach napędowych takich jak pompy, wentylatory, kompresory, młyny, kruszarki itp. Zespół posiada wszystkie funkcje niezbędne do przeprowadzenia rozruchu silnika oraz prawidłowego działania napędu z uwzględnieniem zabezpieczeń i wyłączania zwarć w sytuacjach awaryjnych.

REM630 zapewnia nadzór nad czasem trwania rozruchu, zabezpieczenie od blokady wirnika oraz zabezpieczenie od nadmiernej liczby rozruchów silnika. Poza tym terminal posiada termiczne zabezpieczenie silnika od przeciążeń, zabezpieczenie od asymetrii zasilania, oparte o wielkość obciążenia zabezpieczenie od utyku silnika, kontrolę utraty obciążenia, zabezpieczenie od zmiany kierunku faz oraz bezwzględnie wymagane zabezpieczenie na wypadek próby wymuszonego awaryjnego załączenia. REM630 ma również zabezpieczenia ziemnozwarciowe kierunkowe i bezkierunkowe, rezerwowe zabezpieczenie nadprądowe, a także zabezpieczenia nadnapięciowe składowej zgodnej i składowej przeciwnej oraz podnapięciowe zasilane składową zgodną napięcia.

Konfiguracja wstępna stworzona dla REM630 może zostać wykorzystana „jak jest” lub w prosty sposób dostosowana lub rozbudowana o dowolnie wybrane funkcje, za pomocą których urządzenie zarządzające generatorem może zostać w satysfakcjonujący sposób dopasowane do specyficznych wymagań danego obszaru zastosowań.

REM630 w pełni obsługuje standard IEC 61850 dla komunikacji w podstacjach i obejmuje zarówno komunikację poziomą i pionową, w tym komunikaty GOOSE z obu sygnałów binarnych i analogowych. REM630 obsługuje również DNP3 (TCP / IP) i IEC 60870-5-103 protokołów (szeregowej) komunikacji. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.

 
Dlaczego ABB?

  • Elastyczne zabezpieczenie silnika dedykowane dla silników synchronicznych i asynchronicznych
  • Zabezpieczenie różnicowe, termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe, nadzór nad rozruchem silnika oraz zabezpieczenie częstotliwościowe
  • Sterowanie dwóch wyłączników oraz do ośmiu rozłączników i uziemników
  • Dowolnie konfigurowalne funkcje dla nietypowych aplikacji
  • Duży zintegrowany lub oddzielony panel HMI

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language