Cyfrowy sygnalizator SACO 64D4

SACO 64D4 to autonomiczny sygnalizator mikroprocesorowy z 64 kanałami alarmów. Znajduje on zastosowanie w sytuacjach wymagających nadzorowania alarmów i styków sygnalizacyjnych w elektrowniach, stacjach energetycznych i przemysłowych instalacjach technologicznych.

SACO 64D4 to autonomiczny sygnalizator mikroprocesorowy z 64 kanałami alarmów. Znajduje on zastosowanie w sytuacjach wymagających nadzorowania alarmów i styków sygnalizacyjnych w elektrowniach, stacjach energetycznych i przemysłowych instalacjach technologicznych. Sygnalizator alarmowy jest dopuszczony do stosowania w morskich instalacjach wiertniczych i w gospodarce morskiej. Ponadto sygnalizator ten może być stosowany w każdej sytuacji wymagającej nadzorowania sygnałów włączone/wyłączone.

Sygnalizator realizuje natychmiastowe rozpoznanie awarii, identyfikację awarii i w razie wystąpienia nieprawidłowości emituje sygnały alarmowe wizualne i dźwiękowe. Sygnalizator ten umożliwia także późniejszą analizę awarii, co pozwala na podjęcie środków zaradczych bez opóźnienia i utrzymanie pełnej kontroli nad procesem technologicznym.

Tego typu sygnalizatory mogą być stosowane jako urządzenia działające niezależnie i autonomicznie, lub można kilka takich urządzeń połączyć ze sobą i podłączyć do drukarek, terminali itp., w celu utworzenia kompleksowego systemu nadzoru, raportowania o kolejności zdarzeń i akwizycji danych. Maksymalna pojemność systemu sygnalizatorów wynosi 560 kanałów w jednym systemie, a rozdzielczość stempli czasowych wynosi 10 milisekund.

Dlaczego ABB?

  • Autonomiczny sygnalizator mikroprocesorowy z 64 kanałami alarmowymi
  • Szesnaście przekaźników wyjściowych: 14 do wtórnego alarmowania grupowego, jeden do sygnalizacji dźwiękowej i jeden do systemu autokontroli
  • Niewielkie i duże zastosowania autonomicznych sygnalizatorów
  • Duże scentralizowane lub rozproszone systemy sygnalizacyjne z raportowaniem zdarzeń
  • Wysoka odporność na zakłócenia elektryczne i elektromagnetyczne

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language