Urządzenie REK 510 do impulsowego podawania prądu

Urządzenie do impulsowego podawania prądu w zabezpieczeniu ziemnozwarciowym wirnika maszyny synchronicznej

Celem stosowania zabezpieczenia ziemnozwarciowego wirnika jest wykrywanie zwarć doziemnych w układzie wzbudzenia maszyn synchronicznych.

Obwód uzwojenia wzbudzenia jest izolowany w trakcie normalnej pracy maszyny. Obwód wzbudzenia może być narażony na nieprawidłowe naprężenia mechaniczne lub cieplne z powodu wibracji, nadmiernego prądu, zablokowania przepływu środka chłodzącego, itp. Może to powodować uszkodzenie izolacji między uzwojeniem wzbudzenia a rdzeniem wirnika w punkcie narażonym na nadmierne naprężenia. Pojedyncze zwarcie doziemne nie jest bardzo niebezpieczne i nie powoduje natychmiastowego uszkodzenia, ponieważ prąd zwarciowy jest niski ze względu na niskie napięcie. Bardziej niebezpieczne jest drugie zwarcie doziemne, które występuje jako zwarcie międzyzwojowe w uzwojeniu wirnika i powoduje poważne niezrównoważenie magnetyczne oraz silne wibracje prowadzące do poważnych uszkodzeń.

W generatorach wyposażonych w pierścienie ślizgowe rezystancja izolacji wirnika jest niekiedy zmniejszona z powodu nagromadzenia się warstwy węgla pochodzącego ze szczotek grafitowych.

 

Dlaczego ABB?

  • Zapobiega poważnym uszkodzeniom wynikającym ze zużycia uzwojeń
  • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe wirnika w układzie wzbudzenia maszyn synchronicznych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language