Zabezpieczenie pola REF611

REF611 jest dedykowanym inteligentnym urządzeniem przeznaczonym do zabezpieczania, sterowania, wykonywania pomiarów i nadzoru liniowych pól zasilających użyteczności publicznej i elektroenergetyki przemysłowej. Urządzenie jest przystosowane do pracy z różnymi topologiami sieci takimi jak promieniowe, pierścieniowe oraz rozbudowane sieci dystrybuujące energię elektryczną z rozdziałem lub bez rozdziału wytwarzanej mocy

REF611 jest członkiem rodziny Relion® i częścią serii 611 produktów zabezpieczeniowych i sterujących. Seria 611 charakteryzuje się kompaktową obudową i jednostką wsuwaną.

REF611 przeznaczony jest do ochrony pól liniowych może być wyposażony w kierunkowe lub bezkierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Kierunkowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest wykorzystywane głównie w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub sieciach skompensowanych. Urządzenie może również zostać wykorzystane do zabezpieczania układów sieci pierścieniowych.

Bezpośrednio po wprowadzeniu parametrów specyficznych dla wybranego zastosowania urządzenie jest gotowe do użycia. Wyposażenie w protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850 umożliwia łatwe połączenie z systemami automatyki elektroenergetycznej.

Dlaczego ABB?

  • Ochrona pól liniowych i sterowanie z zaawansowanego panelu internetowego WHMI umożliwiający konfigurację sygnałów i nastaw parametrów
  • Uproszczone, ale wydajne funkcje przeznaczone dla większości zastosowań
  • Dedykowane konfiguracje do określonego zadania skracają czas wykonania nastaw i rozruchu przekaźnika
  • IEC 61850 realizuje komunikaty GOOSE
  • Wstępnie skonfigurowane rozwiązania dla rozwiązań sieci dystrybucyjnych i przemysłowych
  • Smplified yet powerful functionality intended for most applications
  • Simplified yet powerful functionality intended for most applications
  • Simplified yet powerful functionality intended for most applications
  • Simplified yet powerful functionality intended for most applications

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana [EN]

Select region / language