Zabezpieczenie i sterowanie pola REF615

REF615 jest dedykowanym przekaźnikiem przeznaczonym do zabezpieczania, sterowania, wykonywania pomiarów i nadzoru pól liniowych zasilających i odpływowych energetyki zawodowej i przemysłowej. Urządzenie jest przystosowane do pracy z różnymi topologiami sieci, takimi jak promieniowe, pierścieniowe i mieszane, sieci dystrybuujące energię elektryczną z rozdziałem lub bez rozdziału wytwarzanej mocy

REF615 należy do rodziny produktów ABB Relion® oraz do serii 615 obejmującej produkty zabezpieczeniowe i sterujące. Przekaźniki serii 615 charakteryzują się małymi rozmiarami oraz konstrukcją modułową umożliwiającą swobodne wyjmowanie.

REF615 jest dostosowany do zabezpieczania linii napowietrznych i kablowych w sieciach z izolowanym przewodem zerowym, uziemianych przez rezystancję, kompensowanych i uziemianych bezpośrednio. W momencie nadania przekaźnikowi w konfiguracji standardowej nastaw właściwych dla określonej aplikacji może on być od razu oddany do eksploatacji. Portfolio zabezpieczeń ziemnozwarciowych zostało rozszerzone i obejmuje obecnie unikalną funkcję admitancyjną o wyższej czułości i selektywności. Nowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest przeznaczone do wszystkich typów zwarć doziemnych - ciągłych, przemijających i przerywanych - łączy w sobie zarówno niezawodność i czułość

REF615 wyposażony jest w funkcję lokalizowania zwarcia w oparciu o pomiar impedancji i na tej podstawie zlokalizowania zwarcia w promieniowych systemach dystrybucji. Zwarcie doziemne może zostać efektywnie zlokalizowane w sieciach skutecznie uziemionych jak i w sieciach uziemionych małą wartością rezystancji. W okolicznościach, kiedy wartość prądu zwarciowego jest, co najmniej tego samego rzędu lub większa niż wartość prądu obciążenia, zwarcie doziemne może zostać także zlokalizowane w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. Funkcja lokalizująca zwarcia identyfikuje typ uszkodzenia oraz oblicza odległość do miejsca wystąpienia awarii. Obliczana jest także szacunkowa wartość rezystancji zwarciowej. Obliczona wartość rezystancji dostarcza informacji o możliwej przyczynie uszkodzenia oraz dokładności obliczonej odległości do miejsca awarii.

REF615 ma dostępnych łącznie dwanaście standardowych konfiguracji, z czego dwie zapewniają maksymalną funkcjonalność, aby umożliwić pełną elastyczność aplikacji, jedną dla sensorów, a drugą dla konwencjonalnych przekładników prądowych.

REF615 jest wyposażony w wersję standardu IEC 61850, służącego do komunikacji w obrębie stacji, w tym IEC 61850 z obsługiwaną magistralą procesową zgodnie z IEC 61850-9-2 LE edycja 2 z udostępnianiem wartości próbkowanych napięć innym urządzeniom serii 615. REF615 obsługują szereg protokołów komunikacyjnych, IEC 60870-5-103, Modbus® oraz DNP3. Protokół komunikacyjny Profibus DPV1 jest obsługiwany poprzez zastosowanie konwertera protokołów SPA-ZC 302. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.

 

Dlaczego ABB?

  • Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
  • Szeroki zakres ochrony, kontroli i funkcjonalności, pomiar z sensorów lub konwencjonalnych przekładników
  • Gotowe standardowe konfiguracje dla szybkiej i łatwej konfiguracji z możliwościami adaptacji
  • Rozbudowane zabezpieczenie admitancyjne o wyższej czułości i selektywności
  • Zaawansowana i szybka lokalizacja zwarć wielofazowych i zwarć doziemnych
  • IEC 61850 Edycja 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikaty i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
  • IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
  • Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej opartej na HMI

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language