Zabezpieczenie i sterowanie pola REF630

REF630 jest wszechstronnym inteligentnym terminalem cyfrowym, przeznaczonym do zarządzania polem liniowym w zakresie zabezpieczeń, sterowania, pomiarów oraz nadzoru pola na stacjach energetyki oraz w sieciach przemysłowych

REF630 jest członkiem grupy rodziny produktów ABB Relion® oraz częścią serii 630, którą charakteryzuje skalowalna funkcjonalność oraz możliwość elastycznej konfiguracji. REF630 zawiera głównie zabezpieczenia dla linii napowietrznych i kablowych w sieciach dystrybucyjnych. Może pracować zarówno w sieciach z izolowanym punktem neutralnym, jak i uziemionym, poprzez rezystancję lub impedancję.

Portfolio zabezpieczeń ziemnozwarciowych zostało rozszerzone i obejmuje obecnie funkcje admitancyjną o wyższej czułości i selektywności. Nowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe jest przeznaczone do wszystkich typów zwarć doziemnych - ciągłych, przemijających i przerywanych - łączy w sobie zarówno niezawodność i czułość.

REF630 wyposażony jest w funkcję lokalizowania zwarcia w oparciu o pomiar impedancji i na tej podstawie zlokalizowania zwarcia w promieniowych systemach dystrybucji. Zwarcie doziemne może zostać efektywnie zlokalizowane w sieciach skutecznie uziemionych jak i w sieciach uziemionych z małą wartością rezystancji. W sytuacji, kiedy wartość prądu zwarciowego jest, co najmniej tego samego rzędu lub większa niż wartość prądu obciążenia, zwarcie doziemne może zostać także zlokalizowane w sieciach z izolowanym punktem neutralnym. Funkcja lokalizująca zwarcia identyfikuje typ uszkodzenia oraz oblicza odległość do miejsca wystąpienia awarii. Obliczana jest także szacunkowa wartość rezystancji zwarciowej. Obliczona wartość rezystancji dostarcza informacji o możliwej przyczynie uszkodzenia oraz dokładności obliczonego dystansu do miejsca awarii.

REF630 w pełni obsługuje standard IEC 61850 dla komunikacji w podstacjach i obejmuje zarówno komunikację poziomą i pionową, w tym komunikatów GOOSE z sygnałów binarnych i analogowych. REF630 obsługuje również DNP3 (TCP / IP) i IEC 60870-5-103 protokołów (szeregowej) komunikacji. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.
 

Dlaczego ABB?

  • Elastyczny przekaźnik zabezpieczający dla linii napowietrznych i kablowych
  • Ochrona odległościowa, lokalizator zwarć, zabezpieczenie nadprądowe oraz rozbudowane zabezpieczenie ziemnozwarciowe oparte na wieloczęstotliwościowym pomiarze admitancji punktu zerowego wykorzystującym częstotliwość podstawową i składowe harmoniczne dla większej czułości i selektywności
  • Sterowanie dwóch wyłączników oraz do ośmiu rozłączników i uziemników
  • Dowolnie konfigurowalne funkcje dla wymagających aplikacji
  • Duży zintegrowany lub oddzielony panel HMI

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language