Zabezpieczenie i sterowanie transformatorem RET615

RET615 jest dedykowanym przekaźnikiem zabezpieczeniowym i sterowniczym do zabezpieczania i sterowania, wykonywania pomiarów i nadzorowania dwuuzwojeniowych transformatorów mocy, w tym transformatorów podwyższających napięcie oraz bloków generator-transformator, w systemach energetyki zawodowej i przemysłowej

RET615 należy do rodziny produktów ABB Relion® oraz do serii 615 obejmującej produkty zabezpieczeniowe i sterujące. Przekaźniki serii 615 charakteryzują się małymi rozmiarami oraz konstrukcją modułową umożliwiającą swobodne wyjmowanie.

Urządzenie RET615 zostało zaprojektowane pod kątem zapewnienia głównych funkcji zabezpieczeniowych przeznaczonych dla transformatorów dwuuzwojeniowych oraz bloków generator-transformator.

RET615 jest dostępny w ośmiu standardowych konfiguracjach dostosowanych do najczęściej stosowanych grup wektorowych transformatorów i koordynowania stosowanych zasad uziemienia punktu zerowego w transformatorach za pomocą odpowiednich schematów zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Standardowe konfiguracje można dostosować do wymagań wynikających z projektu, za pomocą oprogramowania PCM600 zgodnego ze standardem IEC 61850. Standardowe konfiguracje są przeznaczone do transformatorów o uziemionych punktach zerowych po stronie WN lub skutecznie uziemionych punktach zerowych po stronie NN, alternatywne z rezystorem uziemiającym punkt zerowy po stronie NN. Możliwy jest również wybór pomiędzy zabezpieczeniem ziemnozwarciowym rezystancyjnym (REF) o małej lub o dużej impedancji. Część standardowych konfiguracji obejmuje zabezpieczenie nadnapięciowe i funkcje pomiarowe zapewniające dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe i podnapięciowe transformatora i/lub jego nadzór. RET615 oferuje trójfazowe zabezpieczenie różnicowe transformatora, jedno stabilizowane zabezpieczenie o różnych nachyleniach charakterystyki oraz jedno zabezpieczenie bezzwłoczne, zapewniające szybkie i selektywne zabezpieczanie przed zwarciami międzyfazowymi, zwarciami międzyzwojowymi i przepięciami przepustów. Aby zminimalizować skutki zwarcia łukowego, przekaźnik RET615 może zostać wyposażony w wyjścia o dużej prędkości skracające czas zadziałania o cztery do sześciu milisekund w porównaniu z tradycyjnymi wyjściami przekaźnikowymi.

RET61 w pełni obsługuje standard IEC 61850 dla komunikacji w podstacjach i obejmuje zarówno komunikację poziomą i pionową, w tym komunikaty GOOSE z obu sygnałów binarnych i analogowych. REF630 obsługuje również DNP3 (TCP / IP) i IEC 60870-5-103 protokołów (szeregowej) komunikacji. Wyposażenie w niezbędne protokoły komunikacyjne łącznie ze standardem IEC 61850, umożliwia bezproblemowe połączenie z różnymi urządzeniami automatyki stacji oraz z systemami SCADA.

 
Dlaczego ABB?

  • Budowa urządzenia przygotowana do szybkiego montażu i testowania typu plug-in
  • Szeroki zakres ochrony i kontroli funkcjonalności dwuuzwojenionych transformatorów mocy, w tym zaawansowanego i szybkiego zabezpieczenia różnicowego z wysoką stabilnością rozruchową
  • Gotowe standardowe konfiguracje – dopasowanych do najczęściej stosowanych grup wektorowych - dla szybkiej i łatwej konfiguracji z możliwościami adaptacji
  • Wsparcie dla różnych opcji uziemienia punktu neutralnego, dopasowujące zarówno konwencjonalny wysokoimpedancyjny albo numeryczny niskoimpedancyjny schemat zabezpieczeniowy
  • IEC 61850 Edycja 2 i wsparcie Edycja 1, w tym HSR i PRP, komunikaty i IEC 61850-9-2 GOOSE LE dla komunikacji z magistralą procesową
  • IEEE 1588 V2 dla precyzyjnej synchronizacji czasu i wykorzystujący moduł redundantnej komunikacji Ethernetowej
  • Duży wyświetlacz graficzny konfigurowalny przedstawiający schemat jednokreskowy, lokalny dostęp lub za pośrednictwem przeglądarki internetowej opartej na HMI

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language