Zestaw dodatkowych we/wy (I/O) RIO600

RIO600 umożliwia elastyczne wykorzystanie dodatkowych modułów we/wy opartych o standard IEC 61850

RIO600 jest to dodatkowy moduł we/wy (I/O), którego celem jest rozszerzenie cyfrowych i analogowych we/wy zabezpieczeń ABB serii Relion®, oraz zapewnienie we/wy dla urządzeń automatyki stacji COM600 z wykorzystaniem komunikacji IEC 61850. Urządzenie pozwala na maksymalną elastyczność we / wy i zapewnia bezproblemową łączność sygnałów analogowych i binarnych w IEC 61850 pomiędzy podstacjami.

Jedną z korzyści płynących z RIO600 jest to, że upraszcza i zmniejsza ilość oprzewodowania wewnątrz stacji. W tradycyjnym, oprzewodowaniu można znaleźć wiele długich obwodów we/wy łączonych wewnątrz rozdzielni. RIO600 pozwala na dodanie dodatkowych we/wy tam gdzie jest to wygodne i oprzewodowanie jest najkrótsze.

RIO600 używa IEC 61850 Ethernet opartego na komunikacji poziomej GOOSE. Sygnały mogą być przesyłane wewnątrz rozdzielnicy oraz do systemów nadrzędnych automatyki. Podobnie sygnały z systemów nadrzędnych automatyki mogą być wykonywane za pośrednictwem podłączonych do RIO600 zabezpieczeń. Zapewnia również łączność MODBUS opartą na protokole TCP, który jest szeroko stosowany w różnych aplikacjach.

Dla aplikacji automatyki sieciowej, RIO600 oferuje funkcjonalność wskaźnika zwarcia (FPI). RIO600 umożliwia dokładne pomiary prądu i napięcia z sieci średniego napięcia wykorzystującego technologię sensorów ABB. Na podstawie zmierzonych wartości, RIO600 określa kierunek zwarcia i zgłasza je do systemu nadrzędnego. RIO600 umożliwia również monitorowanie przepływu mocy i jakości zasilania.

Dzięki modułowości RIO600 można zainstalować specyficzną konfigurację modułów na miarę potrzeb w każdej aplikacji w systemie elektroenergetycznym. Jednostka oferuje pełną elastyczność, jedno urządzenie może zawierać do 40 wejść i wyjść, mogą to być różne rodzaje modułów w jednym zestawie. Konstrukcja RIO600 bazuje na przemysłowej platformie sprzętowej oraz zapewnia dokładnie tą samą niezawodność, wydajność i funkcjonalność w czasie rzeczywistym, jak przekaźniki zabezpieczające produkcji ABB.

Dlaczego ABB?

  • Komunikacja stacyjna IEC 61850 zwiększa możliwości zabezpieczenia i sterowania
  • Szybka komunikacja w czasie rzeczywistym pomiędzy zabezpieczeniem a fizycznymi wejściami/wyjściami
  • Elastyczne rozwiązanie dla automatyki dystrybucyjnej
  • Elastyczne zastosowanie funkcjonalności wskaźników zwarcia (FPI) dla aplikacji automatyki sieciowej
  • Spełnia wymagania IEC 61850 dotyczące wymagań komunikacji (Typ 1A, klasa P1)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language