Rozdzielnica w izolacji powietrznej UniSec zgodna z IEC

Rozdzielnica średnich napięć dystrybucji wtórnej na parametry znamionowe: 24 kV, 1250 A, 25 kA

UniSec jest rozdzielnicą średniego napięcia w izolacji powietrznej, przeznaczoną do użytku wnętrzowego. Nadaje się zgodnie z najwyższymi parametrami i rozwiązaniami technicznymi do wielu rozwiązań, między innymi: podstacji, zabudowań użyteczności publicznej, budynków komercyjnych i mieszkaniowych, inteligentnych sieci, przemysłu lekkiego, szpitala, energii odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, małych elektrowni wodnych) itp. 


Dlaczego ABB?

  • Rozłącznik w izolacji gazowej SF6
  • Wymienialne wyłaczniki próżniowe i rozłaczniki z SF6
  • Urządzenie wielofunkcyjne z wbudowanym wyłącznikiem próżniowym i odłącznikiem/uziemnikiem w izolacji gazowej
  • Szeroki wybór przekaźników i zabezpieczeń
  • Wersja odporna na łuk wewnętrzny


Aplikacje: 

Smart Grids
Solar plants

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Loading documents

Oferta powiązana

Select region / language