Dlaczego modernizacja przy pomocy OneFit jest czymś więcej niż zastąpienie starego wyłącznika rozdzielnicy

Najnowszy zaprojektowany przez ABB system modernizacji można dopasować zarówno do krótko i długoterminowych planów strategii zarządzania.

Standaryzuj swoją fabrykę i modernizuj przestarzałe panele- od większości producentów- używających wyłączników ABB SN, zawierając je w budżecie utrzymania ruchu (Opex- wydatki operacyjne). Ponowne wykorzystanie tych samych wyłączników bez żadnych modyfikacji, podczas kolejnej rozbudowy podstacji do czasu gotowości na pełną wymianę rozdzielnicy (Capex- nakłady inwestycyjne). Jest to poradnik dla zastosowań elastycznych pakietów modernizacji przy pomocy OneFit i dodatkowych opcji w celu optymalizowania inwestycji.

Co każdy powinien wiedzieć o modernizacji

Modernizacja poprzez wymianę wyłącznika jest bardzo opłacalnym rozwiązaniem możliwym z rozmaitymi opcjami opisanymi szczegółowo w
"4 typy modernizacji wyłączników: który wybrać?". Rezultatem jest zauważalna poprawa niezawodności, bezpieczeństwa, stanu technicznego i wydajności.

Patrz rysunek 1.

Definicja modernizacji wyłącznika

Jest to proces modernizacji zawierający wymianę wyłącznika i niektórych funkcjonalnych elementów pól zasilających. Ma to zastosowanie, gdy rama istniejącej rozdzielnicy jest solidna. Obejmuje to szereg rozwiązań pomagających modernizować rozdzielnice, gdy występują na miejscu dodatkowe ograniczenia:
  • Potrzeba wymiany innych elementów niż wyłącznik (osłony, sploty)
  • Oryginalna konstrukcja panelu nie pozwala spełniać współczesnych wymagań dotyczących funkcji i standardów.

 Patrz rysunek 2.

Co jest szczególnego w koncepcji modernizacji ABB przez OneFit?

Modernizacja przez OneFit to najnowsza koncepcja ABB, polegająca na osadzeniu integralnych wtyczek bezpieczeństwa w technologii pozwalającej uprościć łączenie nowego wyłącznika z szerokim zakresem istniejących paneli. OneFit wykonywany jest na ramie nowego wyłącznika. Jest to połączone z istniejącymi przepustami rozdzielnicy poprzez dodatkowy układ zasilania, działający również jako wewnętrzny interfejs z nowym wyłącznikiem.

Patrz rysunek 3.

To rozwiązanie równoważy potrzebę na rozwiązanie retrofill z odpowiednim ograniczeniem robót budowlanych i związanej z tym przerwą.

1. Istniejący panel
2. Dostosowanie do istniejącego systemu szyn
3. Kaseta izolacyjna
4. Płyta izolacyjna
5. Piwnica
6. Osłona
7. Rama
8. Nowy standardowy wyłącznik ABB 
9. Drzwi (na życzenie)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Która opcja usprawnienia rozdzielnicy jest najlepsza dla Ciebie?

OneFit

OneFit
Safety

OneFit
Safety Plus

OneFit
ESafety Plus

Modernizacja Zwiększenie ochrony personelu Nowy operacyjny poziom bezpieczeństwa Dodatkowe współpracujące urzadzenia

Zwiększenie ochrony personelu
Nowa metalowa osłona X X X X
Podwyższone właściwości dielektryczne dzięki nowemu układowi izolacji X X X X
Utrata ciągłości pracy w kategorii: modernizacja LSC-1 & LSC-2A rozdzielnicy do LSC-2B PM (szyny wyłacznika i przedziały kablowe, oddzielone fizycznie i elektrycznie za pomocą ścianek działowych i okiennic) X X X X
Nowa aparatura sterująca ze standardowymi blokadami X X X X
Aparatura sterująca wejścia i wyjścia za zamkniętymi drzwiami X X X
Sterowanie napędami dla wyłączników próżniowych/styczników X X

Modernizowane urządzenia
Pilot sterowania i zaawansowane przekaźniki zabezpieczeń X
Zintegrowane sensory prądowe bez emisji ciepła X
Kombinowane sensory napięciowe bez ryzyka ferrorezonansu X

Modernizacja uziemnika
Nowe blokady funkcjonalne X X X X
Wózek do testowania kabli * * * *
Uziemnik wysuwny * * * *

Nowy poziom bezpieczeństwa przed wewnętrznym łukiem
Instalacja systemu – REA detekcja łuku * * * *
Integracja systemów aktywnej ochrony łuku UFES (Ultra Szybki Uziemnik) * * * *
X W zestawie * Dodatkowe opcje

Zobacz jak łatwo i szybko jest wdrożyć OneFit

Zbieranie danych Analiza wykonalności Faza projektowania Końcowe rozwiązanie
Zbierania danych o istniejącym urządzeniu odbywa się na miejscu, lub poprzez zastosowanie konwencjonalnych urządzeń, lub znacznie szybszych wpieranych skanowaniem 3D.
Nie potrzeba orginalnego urządzenia podczas projektowania.
Narzędzie Global Parametric pozwala łatwo konwertować dane zgromadzone o oryginalnym sprzęcie, w profesjonalną i szybką analizę wykonalności. Narzędzie Global Parametric pozwala na standaryzację i optymalizację fazy projektowania. Proces, który może potrwać kilka tygodni, może być skończony w ciągu kilku godzin. Wyrafinowany efekt narzędzia Global Parametric umożliwia szybkie wdrożenie do produkcji i szybką dostawę kompletnego rozwiązania.Korzyści operacyjne krótko i długoterminowe

Podejście do modernizacji poprzez OneFit pozwoli Twoim działaniom osiągnąć sukces zarówno w krótkim jak i długim czasie:

  • W nowym urządzeniu stosuje się  standardowe części zamienne z wszystkimi korzyściami pod względem dostępności i terminu dostawy
  • Sprzęt i części zapasowe są wymienne wraz z nowymi polami rozdzielnic ABB i nowymi rozdzielnicami
  • Standardaryzacja fabryki: modernizacja różnych pól,  przy użyciu tej samej aparatury ABB
  • To samo połączenie i konserwacja zainstalowanego sprzętu
  • Bezpieczeństwo dla Twojego personelu
  • Możliwość pracy urządzeń SN ze zredukowanymi przewidywanymi kosztami utrzymania dzięki modułowi umowy serwisowej PowerCare

Patrz rysunek 4.

Pełny zakres aparatury

VD4: Wyłącznik próżniowy z napędem mechanicznym
VM1: Wyłącznik próżniowy z napędem magnetycznym
HD4: Wyłącznik SF6 z napędem mechanicznym
VSC: Stycznik próżniowy

Dowiedz się więcej

Select region / language