KOKM inomhus kabelströmstransformator

KOKM inomhus kabelströmstransformator är lämplig för mätning av fasström i mellanspänningsställverk.

En strömtransformator utan egen primär ledare och primär isolering som kan monteras över en isolerad kabel eller en isolerad samlingsskena.
KOKM strömtransformatorer kan även användas för mätning av fasström vid spänningar till och med högre än 0,72 kV (för KOKM 06) eller 1,2 kV (för KOKM 1) om isoleringen av högspänningsprimärledaren uppfyller respektive standarder för driftspänningen.
KOKM 072xA strömtransformatorer är konstruerade för användning med självförsörjande reläer.

Produktprogram

Högsta spänning för utrustningen..........0,72 kV
Primärström............................................max. 10 000 A
  

Viktiga fördelar  

  • Kan användas i AIS- och GIS-fack
  • Passar överallt tack vare brett utbud av innermått
  • Enkel montering tack vare fästpunkt på transformatorn
  • Specifika typer är utformade med sekundär ström på 0,075 A för självförsörjande reläer REJ 603 och självförsörjande Woodward reläskydd

Viktiga funktioner

  • För märkström på upp till 10 000 A
  • För jordfelsmätning
  • Med upp till sex sekundära terminaler
  • Variant med plomberbart sekundärt hölje tillgänglig

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language

Populära länkar